Nitrát plus - hnojivo pro akvarijní rostliny - 500 ml

Přípravek zvyšuje hladinu dusíku (NO3 - dusičnanů) a draslíku v akvarijní vodě. V akváriích, kde je malý počet ryb, může obsah dusičnanů klesnout pod minimální hladinu, která je potřebná pro růst rostlin. Přípravkem lze udržovat stálou úroveň dusičnanů podle potřeby nejen pro rostliny, ale i pro čistící bakterie.

Obsahuje čistý dusičnan a draslík v laboratorní kvalitě, který můžete přesně dodávat do akvária podle svých potřeb. V rostlinném akváriu je optimální hladina NO3 v asi 10-40 mg/l (ppm). Vyšší hodnoty jako 50 mg/l škodí.

Dávkování : dávka 1 ml / 100 litrů vody zvýší obsah NO3 o 1 mg/l, (je zvolena koncentrace pro jednoduchý přepočet) - je jedním z nejkoncentrovanějším hnojivem na trhu.

Dávkování na 100 litrů pro různá akvária :

bez přídavku CO2 dávkujeme asi 2 - 3 ml / 100 l /týden

s CO2 jsou dávky od 1 do 2 ml / 100 l / den - (nutno občas změřit)

149,00 Kč